باز کردن قفل گوشی با دستورات Adb

باز کردن قفل گوشی با دستورات Adb

در گوشی های اندرویدی یک سرویس به نام Android System وجود دارد . این سرویس وظیفه رمز گزاری روی گوشی را بر عهده دارد منظور از رمز گزاری همان Password , Pin ,Pettren

دیتا و اطلاعات سرویس Android System در گوشی در مسیر

data/system/

ذخیره می شوند . قفل ها و رمز هایی که در این مسیر هستند با فرمت  key مشخص می شوند . که اگر حذف بشوند رمز گوشی هم از بین خواهد رفت .

برای پاک کردن رمز میتوانیم از دستورات ADB Shell  کمک بگیریم

نـکتــه : برای اجرای دستورات باید حتما USB Debuging فعال باشد.

 گوشی را با کابل USB به سیستم متصل کنید و cmd سیستم را باز کنید و دستور زیر را برای وصل شدن گوشی به Adb تایپ کنید و اینتر را بزنید.

adb shell

adb-shell-1در صورت وصل بودن گوشی و تایپ کردن دستور پیغامی مانند پیغام بالا به شما می دهد .

برای پاک کردن رمز ( pettren ) از دستور زیر استفاده کنید.

adb shell rm /data/system/gesture.key

و برای پاک کردن رمز ( password , pin ) از دستور زیر استفاده کنید.

adb shell rm /data/system/password.key
avatar
wpDiscuz