دسته:NvRam

فایل NVRAM برای لنوو A316i

فایل NVRAM برای لنوو A316i فایل nvram مخفف Non-Volation Random Access Memory است که به معنی ( حافظه غیر فرار ) می باشد....

فایل NVRAM برای لنوو A316

فایل NVRAM برای لنوو A316 فایل nvram مخفف Non-Volation Random Access Memory است که به معنی ( حافظه غیر فرار ) می باشد....

فایل NVRAM برای تبلت لنوو A3500-HV

فایل NVRAM برای تبلت لنوو A3500-HV فایل nvram مخفف Non-Volation Random Access Memory است که به معنی ( حافظه غیر فرار )...

فایل NVRAM برای تبلت لنوو TAB 2 A7-30HC

فایل NVRAM برای تبلت لنوو TAB 2 A7-30HC فایل nvram مخفف Non-Volation Random Access Memory است که به معنی ( حافظه غیر فرار...

فایل NVRAM برای هوآوی G700-T00

فایل NVRAM برای هوآوی G700-T00 فایل nvram مخفف Non-Volation Random Access Memory است که به معنی ( حافظه غیر فرار ) می...

فایل nvram برای VSAN V3B

فایل nvram برای VSAN V3B نکته این فایل مناسب برای دو مدل V3 و V3B میباشد. فایل nvram مخفف Non-Volation Random Access...

فایل NVRAM برای هوآوی G700-U10

فایل nvram برای هوآوی G700-U10 فایل nvram مخفف Non-Volation Random Access Memory است که به معنی ( حافظه غیر فرار ) می...

فایل NVRAM برای هوآوی Y320-U30

فایل nvram برای هوآوی Y320-U30 فایل nvram مخفف Non-Volation Random Access Memory است که به معنی ( حافظه غیر فرار ) می...