کاربرد پرمیشن در اندروید Permission

 

کاربرد پرمیشن در اندروید Permission

از ابتدا
اندروید یک سیستم عامل privilege separated بوده.

به عبارتی هر برنامه به وسیله Linux user ID و group ID منحصر بفرد خود اجرا می شود.

اندروید بوسیله سیستم permission به یک برنامه دسترسی می دهد که بتواند یک عملیات خاص را انجام دهد.

امنیت در اندروید طوری پیاده سازی شده که به صورت پیش فرض هیچ برنامه ای قادر نخواهد بود عملیاتی را انجام دهد که تاثیر منفی روی باقی برنامه ها,سیستم عامل و یا کاربران بگذارد.

زمانی که یک برنامه نصب می شود سیستم به آن Linux user ID منحصر بفرد اختصاص می دهد.
اگر همان برنامه را در دستگاه دیگری نصب کنیم این شناسه متفاوت خواهد بود.

ما می توانیم یک Linux user ID را در دو برنامه یکسان کنیم البته فقط در صورتیکه با یک certificate مشخص sign شده باشد.
avatar