برچسب:, , , , , , , , , ,

فایل nvram برای VSAN V3B

فایل nvram برای VSAN V3B نکته این فایل مناسب برای دو مدل V3 و V3B میباشد. فایل nvram مخفف Non-Volation Random Access...